Vitajte na mojich stránkach

Chcem sa s vami jednoducho podeliť o to, čo čítam, čo som preložil a tiež aj o to, čo si myslím. 
Kresťanom  nech to osvieti rozum, poteší srdce a upevní vieru. 
A tým, ktorí tento dar nemajú, nech to pomôže porozumieť, že kresťanstvo určite nie sú naivné a neužitočné bájky.

Auer, Il mistero di Dio, 451-722; Teologické pokusy hovoriť o tajomstve Božej podstaty

Kontakt

E-mail:

 pavol.grach@saleziani.sk

Aktuality

Moderným myslením sformovaný človek často nadobudne predstavu, že moderný svet sa musel oslobodiť od Cirkvi a viery, lebo inak by sa nedalo pomýšľať na slobodný rozvoj vedy. Hlbšia debata na túto tému by zaiste bola zaujímavá a určite by nám ukázala, že táto extrémne jednoduchá téza nie je až taká pravdivá, ako sa prezentuje. V nasledujúcom texte...

Debaty o kresťanstve a najmä o Cirkvi sú často veľmi emocionálne a napriek silným a sebavedomým rečiam nedisponujú ani minimálnou ochotou uvažovať o tom, čo Cirkev oficiálne hovorí. Ak by sme my kresťania mali posudzovať úspešnosť a naplnenosť demokratických ideálov, ktoré boli hlásané pri rúcaní trónov, tiež by sme mohli dospieť k dosť rozpačitým...

Teológia

Auer, Il mistero di Dio, 451-722; Teologické pokusy hovoriť o tajomstve Božej podstaty

Jozef Ratzinger (neskôr pápež Benedikt XVI.) vydal v roku 1968 redakciu svojich prednášok, ktorými sa snažil priblížiť kresťanskú vieru vysokoškolákom na univerzite v Tübingene. Z jeho famóznej knihy Úvod do kresťanstva predkladám niekoľko základných úvah o viere. Kniha je dostupná v slovenčine, dokonca v novom vydaní z roku 2020. K tézam, ktoré...

Pastorácia

Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy.
Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal: "Tu som!" Bežal k Hélimu a vravel: "Tu som, pane, volal si ma!" On odvetil: "Nevolal som, spi ďalej!" Odišiel teda a spal.
Ale Pán volal zasa: "Samuel!" Samuel vstal, išiel k Hélimu a vravel:...

Heslo (strena), ktoré saleziánskej rodine každoročne dáva hlavný predstavený saleziánov ako nástupca dona Bosca a podľa jeho vzoru, sa v roku 2021 zameralo na nádej. Tu sme mali príležitosť uvedomiť, aká veľká a nadčasová je táto téma. Na dňoch spirituality saleziánskej rodiny v roku 2021, ktoré sa konali online, predniesol svoj príspevok aj biskup...

Saleziánske

Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo bol rozhodnutý ísť do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?" On sa obrátil k...

Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco (Životopisné spomienky na dona Jána Bosca) je plný názov monumentálneho diela o jeho živote a diele. Toto 19 zväzkové dielo vychádzalo postupne od roku 1898 až do roku 1939.

V roku 1847 vyšla z pera dona Bosca modlitebná knižka pre mladých pod názvom Vystrojený mladík (Giovane provveduto). V roku jeho smrti dosiahla 119 vydanie. Je to ovocie prvého obdobia jeho pastoračnej skúsenosti a v tejto knižke predložil základné črty kresťanského života pre mladého človeka. Slovník a spôsob vyjadrovania je zaiste z 19. storočia,...

Biblia

Čítanie Písma si vyžaduje predovšetkým pokoru. Tu si môžeš prečítať niekoľko svedectiev našich otcov vo viere. Dúfam, že ti pomôžu, aby si čítal Písmo s úctou a pokorne. Nie je to ľahké čítanie. A tak vždy, keď vezmeš do rúk Bibliu, nezabudni prosiť Boha o dar Ducha a obráť sa aj na Tú, ktorá mala v sebe i pred...

Homília

liturgické čítania dnešného sviatku nás ponorili do počúvania veľmi náročného a povedali by sme "suchého" textu Písma, akým je pre nás Ježišova genealógia. Keď evanjelisti - lebo aj Lukáš má svoju verziu Ježišovej genealógie - predložili prvým kresťanským komunitám takýto text, určite mali svoj zámer a aj svojich poslucháčov, ktorí tejto ich reči...

... slovo Písma je zdravým pokrmom a svätou posilou aj pre službu slova - čiže pre pastoračnú kazateľskú činnosť, pre katechézu a pre každé kresťanské poučovanie -, a tu má mať prvoradé miesto liturgická homília... je potrebné, aby sa všetci klerici, najmä však Kristovi kňazi, ako aj ostatní, ktorí sa ako diakoni a katechéti legitímne venujú službe...