Moderným myslením sformovaný človek často nadobudne predstavu, že moderný svet sa musel oslobodiť od Cirkvi a viery, lebo inak by sa nedalo pomýšľať na slobodný rozvoj vedy. Hlbšia debata na túto tému by zaiste bola zaujímavá a určite by nám ukázala, že táto extrémne jednoduchá téza nie je až taká pravdivá, ako sa prezentuje. V nasledujúcom texte...

Debaty o kresťanstve a najmä o Cirkvi sú často veľmi emocionálne a napriek silným a sebavedomým rečiam nedisponujú ani minimálnou ochotou uvažovať o tom, čo Cirkev oficiálne hovorí. Ak by sme my kresťania mali posudzovať úspešnosť a naplnenosť demokratických ideálov, ktoré boli hlásané pri rúcaní trónov, tiež by sme mohli dospieť k dosť rozpačitým...