Čítanie Písma si vyžaduje predovšetkým pokoru. Tu si môžeš prečítať niekoľko svedectiev našich otcov vo viere. Dúfam, že ti pomôžu, aby si čítal Písmo s úctou a pokorne. Nie je to ľahké čítanie. A tak vždy, keď vezmeš do rúk Bibliu, nezabudni prosiť Boha o dar Ducha a obráť sa aj na Tú, ktorá mala v sebe i pred...