liturgické čítania dnešného sviatku nás ponorili do počúvania veľmi náročného a povedali by sme "suchého" textu Písma, akým je pre nás Ježišova genealógia. Keď evanjelisti - lebo aj Lukáš má svoju verziu Ježišovej genealógie - predložili prvým kresťanským komunitám takýto text, určite mali svoj zámer a aj svojich poslucháčov, ktorí tejto ich reči...

... slovo Písma je zdravým pokrmom a svätou posilou aj pre službu slova - čiže pre pastoračnú kazateľskú činnosť, pre katechézu a pre každé kresťanské poučovanie -, a tu má mať prvoradé miesto liturgická homília... je potrebné, aby sa všetci klerici, najmä však Kristovi kňazi, ako aj ostatní, ktorí sa ako diakoni a katechéti legitímne venujú službe...