Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo bol rozhodnutý ísť do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?" On sa obrátil k...

Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco (Životopisné spomienky na dona Jána Bosca) je plný názov monumentálneho diela o jeho živote a diele. Toto 19 zväzkové dielo vychádzalo postupne od roku 1898 až do roku 1939.

V roku 1847 vyšla z pera dona Bosca modlitebná knižka pre mladých pod názvom Vystrojený mladík (Giovane provveduto). V roku jeho smrti dosiahla 119 vydanie. Je to ovocie prvého obdobia jeho pastoračnej skúsenosti a v tejto knižke predložil základné črty kresťanského života pre mladého človeka. Slovník a spôsob vyjadrovania je zaiste z 19. storočia,...