Blahoslavenstvá pre dnešné časy

20.03.2023

Blahoslavení, ktorí sa vedia smiať sami zo seba, lebo sa nikdy neprestanú zabávať.

Blahoslavení, ktorí vedia rozoznať dvojcentimetrový kamienok od hory, lebo sa vyhnú mnohým mrzutostiam.

Blahoslavení, ktorí vedia počúvať a byť v tichu, lebo sa naučia veľa nových vecí.

Blahoslavení, ktorí sú pozorní na požiadavky druhých, lebo budú zásobovačmi radosti.

Blahoslavení tí, ktorí sú pozorní voči malým veciam a pokojní pri dôležitých, lebo zájdu v živote ďaleko.

Blahoslavení tí, ktorí dokážu oceňovať úsmevy a nevšímať si hrubosti, ich cesta bude vždy plná slnka.

Blahoslavení, ktorí si prajne vysvetľujú postoje druhých, aj keď to vyzerá úplne inak - budú o nich síce hovoriť, že sú naivní, ale to je cena lásky.

Blahoslavení, ktorých skutky predchádza rozmýšľanie a ktorých rozmýšľanie predchádza modlitba - vyhnú sa mnohým hlúpostiam.

Blahoslavení predovšetkým tí, ktorí vedia zbadať Pána vo všetkých tých, ktorých stretnú, lebo našli pravé svetlo a pravý pokoj.


Preložené z textu meditácií krížovej cesty farností Madonna di Fatima e San Biagio inšpirovanej pozvaním sv. otca Jána Pavla II. byť svätými tretieho tisícročia. Súbor môžem poskytnúť.


Via Crucis meditata