Sv. Augustín 354-430

18.09.2022

Kto miluje dejiny, nemôže nemať rád sv. Augustína. Je škoda, že naša všeobecná moderná kultúra nemá veľa priestorov pre živý kontakt s týmto geniálnym mysliteľom a spisovateľom. Zaiste čítanie jeho spisov už len z ľudského a kultúrneho hľadiska by mohlo priniesť do tohto nášho sveta veľa krásy a múdrosti. Tak nech sa páči, všetko krásne, čo nachádzam, vám veľmi rád ponúkam.