Základné posolstvo dona Bosca mladým

21.08.2022

V roku 1847 vyšla z pera dona Bosca modlitebná knižka pre mladých pod názvom Vystrojený mladík (Giovane provveduto). V roku jeho smrti dosiahla 119 vydanie. Je to ovocie prvého obdobia jeho pastoračnej skúsenosti a v tejto knižke predložil základné črty kresťanského života pre mladého človeka. Slovník a spôsob vyjadrovania je zaiste z 19. storočia, ale podstata má v sebe nadčasovú platnosť.

"Sú dve základné klamstvá, ktorými sa diabol usiluje vzdialiť mladého človeka od čnostného života. Ten prvý spočíva v tom, že vnuká presvedčenie, že slúžiť Pánovi znamená žiť smutný život, v ktorom niet zábav a radostí. Nie, nie je to tak, drahí mladí. Ja vás chcem naučiť taký spôsob kresťanského života, ktorý je veselý a spokojný a ukážem vám, ktoré zábavy a radosti sú tie pravé, aby ste mohli so svätým prorokom Dávidom povedať: slúžime Pánovi vo svätej veselosti - servite Domino in laetitia. Toto je cieľom tejto knižky, aby ste slúžili Pánovi a boli stále veselí.