Ako byť ako hady a ako holubice?  Mt 10,16

18.09.2022

Augustín, Príhovor 64, 7. 

Ako uskutočniť Buďte opatrní ako hady. ... ako môže ísť pospolu jednoduchosť holubice a opatrnosť hada? To, čo oceňujem na holubici je skutočnosť, že nemá v sebe horkosť, to, čoho sa bojím v hadovi je jeho jed.

1. Nemusíš sa však báť hada. On má síce vlastnosti, ktoré treba nenávidieť, ale má aj kvality, ktoré treba napodobňovať. Keď had starne a cíti, že je celý ošúchaný, vie zo seba zvliecť kožu tak, že sa napchá do veľmi úzkej chodbičky, kde zanechá starú kožu a vyjde s novou. Napodobňuj ho kresťan, ktorý počúvaš Krista ako hovorí: Vchádzajte úzkou bránou (Mt 7,13). Svätý Pavol zase: Vyzlečte si starého človeka aj s jeho skutkami a oblečte si nového stvoreného na Boží obraz (Kol 3,10). Nasleduj ho v tomto: nezomieraj na ošarpanosť, zanedbanosť. Ak niekto zomiera pre nejaké materiálne výhody, to je duchovná zanedbanosť. Ak niekto zomrie preto lebo je vychvaľovaný ľuďmi, to preto, že je duchovne zanedbaný. Ak sa však tej zanedbanosti zbavíš, ak sa zbavíš starej kože, budeš opatrný ako had. 

Napodobni jeho opatrnosť ešte v jednom. Vždy si chráň hlavu ako on. To znamená uchovaj v sebe vždy Krista. Možno ste si to niektorí všimli, keď ste chceli zabiť hada. Had, keď sa chce zachrániť, vystaví úderom hocijakú časť svojho tela, ale nie hlavu. Lebo vie, že tam je jeho život. Náš život je Kristus, lebo on povedal: Ja som cesta, pravda a život (Jn14,6) Počúvaj, čo hovorí apoštol: Hlavou človeka je Kristus (1Kor 11,13). Kto zachová Krista, zachová si svoju hlavu (a teda svoj život).

2. Napodobňuj jednoduchosť holubice. Aj keď napodobňovať hada sa javilo tak trochu aj nebezpečné, lebo hady majú v sebe jed. Holubice môžeš napodobňovať pokojne, nemusíš sa ničoho báť. Všimni si ako sú radi spolu: všade spolu lietajú, spolu jedia, nechcú byť samé, radujú sa zo spoločného života. Sú preniknuté vrúcnou láskou, vyjadrujú si ju vzdychmi, rodia mladé svojimi bozkami. Pokiaľ sme v tele, sme ďaleko od Pána (2Kor 5,6) a Blažení plačúci (Mt 5,4). Ak chceš byť ako holubica pred svojím Pánom, môžeš napodobňovať to, čo je napísané v Žalme: moje vzdychy nie sú skryté pred tebou (Ž 38,10). 

Na holubiciach vidíme aj to, že sa vedia medzi sebou pohádať kvôli miestu, sú to však pokojné hádky. Či azda opustia jedna druhú pretože sa pohádali o miesto? Vôbec nie. Lietajú naďalej spolu, pasú sa spolu a ich hádka je vždy pokojná. Pozorujte hádky medzi holubicami. Apoštol tvrdí: Ak niekto medzi vami neposlúcha a to prikazujeme týmto listom, poznačte ho na prste a nemajte s ním už nič spoločné (2Sol 23,14) Toto je hádka, ale pozor, nech je to hádka medzi holubicami, nie hádka medzi vlkmi. Apoštol dodáva: Nejednajte s ním však ako s nepriateľom, ale napomínajte ho ako brata (2Sol 3,15). Holubica miluje aj keď udrie, vlk však nenávidí, aj keď ťa hladká.