Heslo (strena), ktoré saleziánskej rodine každoročne dáva hlavný predstavený saleziánov ako nástupca dona Bosca a podľa jeho vzoru, sa v roku 2021 zameralo na nádej. Tu sme mali príležitosť uvedomiť, aká veľká a nadčasová je táto téma. Na dňoch spirituality saleziánskej rodiny v roku 2021, ktoré sa konali online, predniesol svoj príspevok aj biskup...

Taliansky originál pastoračnej smernice , včítane dolu preložených textov, sa nachádza tu. Preklad má informačný charakter. Text neprešiel jazykovou úpravou.