Sv. Augustín

Ako uskutočniť Buďte opatrní ako hady. ... ako môže ísť pospolu jednoduchosť holubice a opatrnosť hada? To, čo oceňujem na holubici je skutočnosť, že nemá v sebe horkosť, to, čoho sa bojím v hadovi je jeho jed.

Kto miluje dejiny, nemôže nemať rád sv. Augustína. Je škoda, že naša všeobecná moderná kultúra nemá veľa priestorov pre živý kontakt s týmto geniálnym mysliteľom a spisovateľom. Zaiste čítanie jeho spisov už len z ľudského a kultúrneho hľadiska by mohlo priniesť do tohto nášho sveta veľa krásy a múdrosti. Tak nech sa páči, všetko krásne, čo...

Žalm 127

18.09.2022
Šalamúnova pútnická pieseň. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo on dáva svojim miláčkom spánok. Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Čím sú...