Teológia

Auer, Il mistero di Dio, 451-722; Teologické pokusy hovoriť o tajomstve Božej podstaty

Jozef Ratzinger (neskôr pápež Benedikt XVI.) vydal v roku 1968 redakciu svojich prednášok, ktorými sa snažil priblížiť kresťanskú vieru vysokoškolákom na univerzite v Tübingene. Z jeho famóznej knihy Úvod do kresťanstva predkladám niekoľko základných úvah o viere. Kniha je dostupná v slovenčine, dokonca v novom vydaní z roku 2020. K tézam, ktoré...

Text, ktorý napísal G. Colombero ako úvod do svojej knihy O základných témach kresťanstva (I temi fondamentali del cristianesimo, edizioni Paoline - Bari, 1969) nemá tendenciu starnúť. Je krásnou syntézou toho, čím kresťan je, či lepšie, čím je povolaný byť. Prajem pekné čítanie.